-

Thông Báo về Việc Ký tự  Chư Hương Linh

tại chùa Bảo Đức.

 

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính thưa quý Phật tử ,

Vào ngày 13 – 14 .8 . 2016 , nhà chùa sẽ tổ chức lễ Đại kỳ siêu , thuyết linh , Quy Y ký tự chư Hương Linh . Nếu quý Phật tử muốn thờ chư Hương Linh tại chùa , xin chuẩn bị một tấm hình kích thước cở hình làm hộ chiếu 5X5 , phía sau tấm hình nhớ ghi rõ : Tên họ , Pháp Danh , ngày tháng năm sanh và ngày mất , cùng số tuổi hưởng dương hay hưởng thọ .

Xin gửi sớm để nhà chùa có thời gian chuẩn bị cho buổi lể được viên mãn.

Kính thư

TKN TN TUỆ ĐÀM CHÂU

 
 
 
Homepage Vorlagen  | Impressum  | Newsletter | © Chùa Bảo Đức - Version 18.4.0