-

PHẬT TỬ HÀNH HƯƠNG THĂM CHÙA TÂY TẠNG ,

PHÓNG SANH TẠI CHÙA BẢO QUANG HAMBURG 

và AN VỊ TƯỢNG ĐỊA TẠNG BỒ TÁT TẠI

NGHĨA TRANG  ÖJENDORF

To use WS-Slideshow update your Flash Player Plugin, please. You have to install the version 10 or later.

 
 
Homepage Vorlagen  | Impressum  | Newsletter | © Chùa Bảo Đức - Version 18.4.0