LỂ PHẬT ĐẢN 2019 tại CHÙA BẢO ĐỨC

dưới sự Chứng Minh của

Hoà Thượng Đệ Nhất Chủ Tịch Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam

Thống Nhất Châu Âu ,

Thượng Tọa THÍCH THIỆN NIỆM  Pháp Quốc

Đại Đức THÍCH HẠNH BỔN Chùa VIÊN GIÁC

Sư Cô TUỆ ĐÀM NGHIÊM và Chư Ni  tại Chùa BẢO QUANG 

Sư Cô TUỆ ĐÀM CHÂU  trụ trì Chùa BẢO ĐỨC

 

To use WS-Slideshow update your Flash Player Plugin, please. You have to install the version 10 or later.

 
 
Homepage Vorlagen  | Impressum  | Newsletter | © Chùa Bảo Đức - Version 18.4.0