-

KHOÁ TU PHẬT PHÁP THANH THIẾU NHI  MÙA HÈ 2019 tại Chùa BẢO ĐỨC

dưới sự chứng minh  hướng dẫn , giảng dạy của Quý Thầy

Thích Hạnh Giới ( Đức Quốc ) , Thích Hạnh Tuệ ( Mỹ Quốc ),

Thích Thông Giáo , Ni Sư Tuệ Đàm Châu .

và các Anh Chị Em Huynh Trưởng trong Gia Đình Phật Tử Đức Quốc

To use WS-Slideshow update your Flash Player Plugin, please. You have to install the version 10 or later.

 
 
Homepage Vorlagen  | Impressum  | Newsletter | © Chùa Bảo Đức - Version 18.4.0