BỮA CƠM CHAY GÂY QUỸ SỬA CHỮA CHÙA BẢO ĐỨC

BỮA CƠM CHAY GÂY QUỸ

SỬA CHỮA CHÙA BẢO ĐỨC

 

Ngày 07.11.2015 Chùa Bảo Đức đã tổ chức Bữa cơm chay

gây quỹ sửa chữa chùa Bảo Đức .

Với sự hiện diện của Ni Sư Thích Diệu Nghi , Sư Cô Tuệ

Đàm Nghiêm trụ trì chùa Bảo Quang , Sư Cô Tuệ Đàm

Châu trụ trì Chùa Bảo Đức và Sư Cô Tuệ Trung  . Các Phật

tử trong vùng Nordrhein Westfallen đã đến tham dự đông

đảo. Từ các thành phố phụ cận quanh tỉnh Oberhausen

như Essen , Duisburg, Krefeld, Düsseldorf ...xa hơn như

Dortmund , Köln ..và Lippstadt , Bielefeld , Paderbonn ,

Asschafenburg , Hamburg v.v. Các Phật tử đã rất vui vẻ ,

hân hoan khi đứng trước ngôi chùa mới khang trang rộng

rãi và đầy trang nghiêm .

Bắt đầu chương trình là buổi lễ tụng kinh cầu an , bữa

cơm chay cho quý khách đến tham dự và sau cùng được

chấm dứt bằng chương trình văn nghệ hát Karaoke.

Bữa cơm chay gây quỷ cho Chùa Bảo Đức đã hoàn thành

viên mãn và gây niềm tin tưởng cho mọi người đến tham

dự , trong bước đầu xây dựng ngôi chùa mới.

 

To use WS-Slideshow update your Flash Player Plugin, please. You have to install the version 10 or later.

 
 
Homepage Vorlagen  | Impressum  | Newsletter | © Chùa Bảo Đức - Version 18.4.0