-

Đại lễ Phật Đản 2017

tại chùa BẢO ĐỨC

dưới sự chứng minh và hướng dẫn của 

Thượng Tọa THÍCH TÂM HUỆ

trụ trì chùa Trúc Lâm   -  Thụy Điển 

Sư Cô TUỆ ĐÀM NGHIÊM

trụ trì chùa Bảo Quang - Hamburg

Sư Cô TUỆ ĐÀM CHÂU

trụ trì chùa Bảo Đức 

 

 

 

 

To use WS-Slideshow update your Flash Player Plugin, please. You have to install the version 10 or later.

 
 
Homepage Vorlagen  | Impressum  | Newsletter | © Chùa Bảo Đức - Version 18.4.0