-

KHOÁ  TU  BÁT  QUAN  TRAI  NGÀY  18 và 19.02 2016

tại  CHÙA  BẢO  ĐỨC

dướí sự hướng  dẫn  của

 Đại  Đức THÍCH  HẠNH  GIỚI  , THÍCH  HẠNH  BỔN 

và  Sư  Cô  TUỆ  ĐÀM  CHÂU .

 
 

To use WS-Slideshow update your Flash Player Plugin, please. You have to install the version 10 or later.

 
 
Homepage Vorlagen  | Impressum  | Newsletter | © Chùa Bảo Đức - Version 18.4.0