-

 

 Một ngày tu tập chủ nhật  12.02.2017

 Cúng Rằm tháng Giêng Đinh Dậu

  Dân gian thường nói: “Lễ chùa quanh năm không bằng ngày rằm tháng Giêng”. Điều này cho thấy Rằm tháng Giêng là ngày lễ quan trọng đối với người dân Việt Nam nói chung và trong Phật giáo nói riêng.

 Hòa trong không khí  đó chùa Bảo Đức tổ chức một ngày tu tập :

Trì tụng Thần chú Đại Bi, cúng Rằm tháng Giêng cúng Tổ Tiên Ông Bà, , dâng sớ cầu an đầu năm,Thỉnh Đại Hồng chung

 

 

To use WS-Slideshow update your Flash Player Plugin, please. You have to install the version 10 or later.

 
 
Homepage Vorlagen  | Impressum  | Newsletter | © Chùa Bảo Đức - Version 18.4.0