-

LỄ VU LAN 2019 tại Chùa BẢO ĐỨC

dưới sự chứng minh của

Hoà Thượng Thượng TÂM hạ HUỆ , Đại Đức Thích Từ Đức đến từ Thụy Điển ,

cùng quý Sư Cô Tuệ Đàm Nghiêm , Tuệ Đàm Trung ở chùa Bảo Quang Đức quốc .

To use WS-Slideshow update your Flash Player Plugin, please. You have to install the version 10 or later.

 
 
Homepage Vorlagen  | Impressum  | Newsletter | © Chùa Bảo Đức - Version 18.4.0