-

Tháng 04.2018

08.04  Lễ Kỷ niệm Vía Bồ Tát Quan Âm, Huân tu Đại bi/  Sinh hoạt Phật Pháp                  10:00-16:00

14-15 Thọ Bát Quan Trai Giới, Cung thỉnh ThầyThích Minh Định Pháp Quốc          

22.04 Trì tụng Thần Chú Đại bi/Niệm Phật/Lạy Kinh Pháp Hoa/ Sinh hoạt Phật Pháp      10:00-16:00

28-29 Hành hương xe Bus tham dự khóa tu Phóng sanh tại Chùa Bảo Quang (xin ghi danh trước)

 
 
Homepage Vorlagen  | Impressum  | Newsletter | © Chùa Bảo Đức - Version 18.4.0