-

Tháng 07.2018     

 30.6-01.07   Hành Hương xe Bus đến VAREL Tịnh Thất Thầy HẠNH GIỚI     

08.07  Trì tụng Thần Chú Đại bi/Niệm Phật/ Lạy Kinh Pháp Hoa/Pháp thoại       10:00-16:00

14-15 Khóa Tu học Phật Pháp Thanh Thiếu Niên. Cung thỉnhThầy Hạnh Giới;

Sư cô Tuệ Đàm Nghiêm, Qúy Huynh trưởng GDPT Pháp Quang   

23.7 - 01.8  Khoá Tu Học Phật Pháp Âu Châu ở NEUSS

 

 
 
Homepage Vorlagen  | Impressum  | Newsletter | © Chùa Bảo Đức - Version 18.4.0