-

Tháng 07.2018                                                                                                           Giờ

01.07  Trì tụng Thần Chú Đại bi/Niệm Phật/ Lạy Kinh Pháp Hoa/Pháp thoại       10:00-16:00

14-15 Khóa Tu học Phật Pháp Thanh Thiếu Niên. Cung thỉnhThầy Hạnh Giới;

Sư cô Tuệ Đàm Nghiêm, Qúy Huynh trưởng GDPT Pháp Quang   

22.07  Hành hương xe Bus đến Varel Tịnh thất Thầy Hạnh Giới. (xin ghi danh trước)

29.07  Lễ Vía Bồ Tát Quan Âm, Huân tu đại bi/ Lạy Phật/ Pháp thoại                   10:00-16:00 

 
 
Homepage Vorlagen  | Impressum  | Newsletter | © Chùa Bảo Đức - Version 18.1.0