-

   

                               Tháng 06.2019                                                                                 Gi

02.06  Đại Lễ Phật Đản Chùa Bảo Quang

07-09 Trì tụng Thần Chú Đại Bi, Niệm Phật, Lạy Kinh Pháp Hoa                                  12:00-16:30

15-16 Tu Bát Quan Trai. Cung thỉnh Thầy Thích Tâm Huệ Thụy Điển .                   15:00-16:30

23.06 Trì tụng Thần Chú Đại bi/ Niệm Phật/ Lạy kinh Pháp Hoa                                   10:00-16:30

28-30 Đại Giới Đàn tại chùa Viên Giác

 
 
Homepage Vorlagen  | Impressum  | Newsletter | © Chùa Bảo Đức - Version 18.4.0