-

Tháng 11.2018

04.11  Trì tụng Thần Chú Đại bi/Niệm Phật/Lễ lạy Kinh Pháp Hoa/Pháp thoại     10:00-16:00

11.11 Trì tụng Kinh Địa Tạng trọn bộ /Niệm Phật                                           10:00-16:00

17-18 Tu Bat Quan Trai   do TT THICH THIEN NIEM huong dan       

 
 
Homepage Vorlagen  | Impressum  | Newsletter | © Chùa Bảo Đức - Version 18.4.0