-

                                 Tháng 12.2019                                                                            Gi

01.12  Trì tụng Thần Chú Đại bi/Niệm Phật                                                                10:00-16:00

07-08  Khóa tu Bát Quan Trai,Hiệp Kỵ chư Hương Linh. Cung thỉnh

TT Thích Hoằng Khai Nauy                                                                                      15:00-16:00

15.12  Trì tụng Thần Chú Đại bi/Niệm Phật/Lễ lạy Kinh Pháp Hoa/ Pháp thoại         10:00-16:00

22.12  Lễ Vía Đức Phật A Di Đà                                                                                10:00-16:00

 

 
 
Homepage Vorlagen  | Impressum  | Newsletter | © Chùa Bảo Đức - Version 18.4.0