-

Tháng 06.2018

03.06  Đại Lễ Phật Đản Chùa Bảo Quang

10.06  Trì tụng Kinh Địa Tạng trọn bộ/ Niệm Phật/ Lạy Kinh Pháp Hoa/                       10:00-16:00

16-17 Lễ An vị Tôn Tượng tại Khuôn Viên Chùa, Khóa tu Bát Quan trai

cung thỉnh Thầy Thích Thiện Niệm Pháp Quốc,Thầy Thích Hạnh Tuệ Mỹ Quốc.

(có chương trình riêng)           

24.06 Trì tụng Thần Chú Đại bi/ Niệm Phật/ Lạy kinh Pháp Hoa                                   10:00-16:00

          

 
 
Homepage Vorlagen  | Impressum  | Newsletter | © Chùa Bảo Đức - Version 18.4.0