-

Tháng 08.2018

05.08  Trì tụng Kinh Địa Tạng trọn bộ                                                                  10:00-16:00

11.12   Lễ  Vu Lan Chùa Bảo Đức. Cung thỉnh HT Phương Trượng , TT Tâm Huệ  ( Thụy Điển ) và Quý Thầy Chùa Viên Giác

19.08  Lễ Vu Lan Chùa Bảo Quang

26.08  Lễ Vu Lan Chùa Viên Giác

 
 

 

 
 
Homepage Vorlagen  | Impressum  | Newsletter | © Chùa Bảo Đức - Version 18.4.0