-

                          Tháng 07.2019                                                                                          Giờ

06-07 Khóa tu Phật Pháp Thanh Thiếu Nhi. Cung thỉnh Thầy Hạnh Giới. Thầy Hạnh Tuệ Mỹ Quốc, sư cô Tuệ Đàm Nghiêm, Các Anh Chị Huynh trưởng Gia Đình Phật tử Đức Quốc .

14.07 Trì tụng Thần Chú Đại bi/Niệm Phật/ Lễ lạy Kinh Pháp Hoa/ Pháp thoại            10:00-16:30 

21.07 Lễ Viá Bồ Tát Quan Âm.

22-31 Khóa tu Học Phật Pháp Châu Âu      

 
 
Homepage Vorlagen  | Impressum  | Newsletter | © Chùa Bảo Đức - Version 18.4.0