Các bài giảng của Quý Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức trong các khóa tu tại Chùa Bảo Đức
Vui lòng chọn album để nghe
Bài giảng: Kinh Bách Dụ (1 Phần) Giảng sư: T.T. Thích Hạnh Tấn Ngày 06.06.2021
Bài giảng: Kinh Quán Vô Lượng Thọ (3 Phần) Giảng sư: HT Thượng Tâm Hạ Huệ Ngày 23.05.2021
Bài giảng: Tư Lương Tịnh Độ Và Đại Thừa (5 Phần) Giảng sư: T.T Thích Hoằng Khai Ngày 16.05.2021
Bài giảng: Đức Phật A Di Đà Trong Kinh Bản Duyên Và Các Kinh Điển Khác (1 Phần) Giảng sư: HT Thượng Phương Trượng Chùa VIên Giác Ngày 02.05.2021
Bài giảng: Tu Phật Không Có Pháp Môn (1 Phần) Giảng sư: T.T. Thích Hạnh Tấn Ngày 11.04.2021
Bài giảng: Công Đức Tam Bảo (1 Phần) Giảng sư: Đ.Đ. Thích Hạnh Giới Ngày 28.03.2021
Bài giảng: Đối mặt với tâm sân (1 Phần) Giảng sư: T.T. Thích Hạnh Tấn Ngày 14.03.2021
Bài giảng: Pháp Môn Tịnh Độ (1 Phần) Giảng sư: HT Thượng Tâm Hạ Huệ Ngày 07.03.2021
Bài giảng: Bài Giảng Đầu Năm Mới Tân Sửu 2021 (1 Phần) Giảng sư: T.T. Thích Đạo Không Ngày 28.02.2021
Bài giảng: Câu Chuyện Đầu Năm Tân Sửu (1 Phần) Giảng sư: T.T Thích Hoằng Khai Ngày 21.02.2021
Bài giảng: Bài Giảng Đầu Năm Mới Tân Sửu 2021 (1 Phần) Giảng sư: T.T. Thích Hạnh Tấn Ngày 14.02.2021
Bài giảng: Tu Tập Chuyển Hóa Phiền Não (1 Phần) Giảng sư: Đ.Đ. Thích Hạnh Giới Ngày 31.01.2021
Bài giảng: Nhân Quả Trong 12 Lời Nguyện Ngài Quan Âm (3 Phần) Giảng sư: T.T. Thích Hạnh Tấn Ngày 17.01.2021
Bài giảng: Giảng Về Chữ Nhẫn (1 Phần) Giảng sư: HT Thượng Tâm Hạ Huệ Ngày 03.01.2021
Bài giảng: Bồ Tát Sợ Nhân, Chúng Sanh Sợ Quả (1 Phần) Giảng sư: T.T. Thích Đạo Không Ngày 27.12.2020
Bài giảng: Pháp Môn Tịnh Độ (1 Phần) Giảng sư: H.T. Phương Trượng Chùa Viên Giác Hannover Ngày 20.12.2020
Bài giảng: Phiền Não Và Pháp Thực Hành Chuyển Tâm (1 Phần) Giảng sư: Đ.Đ. Thích Hạnh Giới Ngày 29.11.2020
Bài giảng: Nghiệp Và Cộng Nghiệp (1 Phần) Giảng sư: T.T. Thích Đạo Không Ngày 08.11.2020
Bài giảng: Tứ Chánh Cần (1 Phần) Giảng sư: NS Tuệ Đàm Châu Ngày 01.11.2020
Bài giảng: Học Phật và áp dụng tu tập hằng ngày (1 Phần) Giảng sư: Đ.Đ. Thích Hạnh Giới Ngày 25.10.2020
Bài giảng: Thiện Ác (1 Phần) Giảng sư: T.T. Thích Hạnh Tấn Ngày 11.10.2020
Bài giảng: Phát Bồ Đề Tâm (1 Phần) Giảng sư: T.T. Thích Đạo Không Ngày 04.10.2020
Bài giảng: Ngũ Uẩn (1 Phần) Giảng sư: HT Thượng Tâm Hạ Huệ Ngày 27.09.2020
Bài giảng: Pháp Vu Lan Bồn (1 Phần) Giảng sư: T.T. Thích Hạnh Tấn Ngày 13.09.2020
Bài giảng: Vu Lan Báo Hiếu (1 Phần) Giảng sư: T.T. Thích Đạo Không (Chùa Sắc Tứ, Quảng Trị) Ngày 30.08.2020
Bài giảng: Vu Lan Báo Hiếu (1 Phần) Giảng sư: T.T. Thích Hạnh Tấn Ngày 23.08.2020
Bài giảng: Vô Thường (2 Phần) Giảng sư: H.T. Thượng Tâm Hạ Huệ (Chùa Trúc Lâm Thụy Điển) Ngày 16.08.2020
Bài giảng: Nguyễn Du Tụng Kinh Kim Cang Như Thế Nào (1 Phần) Giảng sư: Hòa Thượng Phương Trượng Chùa Viên Giác Ngày 09.08.2020
Bài giảng: Tụng 5 Giới Phật Tử Tại Gia & Trì Tụng Chú Đại Bi (1 Phần) Giảng sư: Ni Sư Tuệ Đàm Châu Ngày 02.08.2020
Bài giảng: Thực Hành Niệm Phật (1 Phần) Giảng sư: T.T. Thích Hạnh Tấn Ngày 19.07.2020
Bài giảng: Kết Duyên Với Tam Bảo (1 Phần) Giảng sư: Đ.Đ. Thích Hạnh Giới Ngày 12.07.2020
Bài giảng: Tu Tâm Đại Thừa (1 Phần) Giảng sư: Đ.Đ. Thích Hạnh Giới Ngày 21.06.2020
Bài giảng: Quy Y Tam Bảo - Lý Thuyết và Thực Hành (1 Phần) Giảng sư: T.T. Thích Hạnh Tấn Ngày 14.06.2020
Bài giảng: Tụng Chú Đai Bi & Lục Tự Quan Âm (1 Phần) Giảng sư: NS. Tuệ Đàm Châu & SC. Tuệ Đàm Nghiêm Ngày 24.05.2020
Bài giảng: Pháp Tu Tập Sám Hối (1 Phần) Giảng sư: T.T. Thích Hạnh Tấn Ngày 17.05.2020
Bài giảng: Thuyết Pháp & Vấn Đáp Phật Pháp (1 Phần) Giảng sư: Đ.Đ. Thích Hạnh Giới Ngày 03.05.2020
Bài giảng: Học pháp online cầu nguyện tiêu trừ đại dịch (1 Phần) Giảng sư: T.T. Thích Hạnh Tấn Ngày 26.04.2020
Bài giảng: Bổn Nguyện Địa Tạng (3 Phần) Giảng sư: T.T. Thích Hoằng Khai Ngày 08.12.2019
Bài giảng: Pháp Tịnh Độ (3 Phần) Giảng sư: T.T. Thích Hạnh Tấn Ngày 09.11.2019