Chùa Bảo Đức tiếp tục tạm dừng các khóa lễ tu học tập trung, tiếp tục chương trình tu học online

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính thưa Quý Phật tử đồng hương,

Cho đến hôm nay 19.06.2020 tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn tiếp diễn, con số được cập nhật trên toàn nước Đức là hơn 1000 người nhiễm virus trong 24giờ.

Để đảm bảo sức khỏe cho bản thân mỗi một cá nhân và hơn hết là sức khoẻ của cộng đồng, Chung tay góp phần phòng chống dịch bệnh, hạn chế sự lây lan trên diện rộng, Chùa Bảo Đức vẫn tiếp tục tạm dừng các khoá lễ Tu học tập trung.

Để tạo phương tiện cho Quý phật tử tu học trong giai đoạn khó khăn này, chúng tôi mở đường Link Online Chùa Bảo Đức Kính mời Đại chúng tham dự.

Nhà chùa cũng như Quý phật tử Đồng hương đề cao ý thức trách nhiệm để mọi sinh hoạt sớm trở lại bình thường.

Thời gian mở cổng chùa sẽ được cập nhật cùng chung với nhịp đập xã hội.

Kính chúc quý vị thật nhiều sức khoẻ, luôn tỉnh giác để tự bảo vệ mình, bảo vệ người thân và cộng đồng trước dịch bệnh ác liệt này.

Kính thư

TKN Tuệ Đàm Châu.