Trở về thư viện ảnh

Hình ảnh tu tập trong khóa tu ngày Thứ Bảy 15.09.2018 & Chủ Nhật 16.09.2018 Khóa Tu Bát Quan Trai (Thượng Tọa Thích Tâm Huệ hướng dẫn)