Trở về thư viện ảnh

Hình ảnh tu tập trong khóa tu ngày Chùa Bảo Đức Xây Nhà Tình Thương Người dân nghèo sẽ không còn lo lắng cái nắng như đổ lửa, những trận gió nam lào của mùa hè, những cơn mưa trút nước và những trận bão khắc nghiệt của thời tiết miễn Trung việt nam. Họ thực sự mát mẻ ấm áp trong ngôi nhà Tình thương! Chân thành tri ân tấm lòng Vàng của những nhà Hảo tâm. Hồi hướng công đức lên mười phương chư phật chứng minh.