Trở về thư viện ảnh

Hình ảnh tu tập trong khóa tu ngày Thứ Bảy 07.09.2019 & Chủ Nhật 08.09.2019 Chuyến Hành hương tới các Chùa Khánh Anh, Chùa Khuông Việt (Pháp Quốc)