Trở về thư viện ảnh

Hình ảnh tu tập trong khóa tu ngày Thứ Bảy 07.12 & Chủ Nhật 08.12.2019 Khóa Tu Bát Quan Trai 1 ngày 1 đêm (Thượng Tọa Thích Hoằng Khai hướng dẫn), Lễ Kỳ Siêu Hiệp Kỵ