Trở về thư viện ảnh

Hình ảnh tu tập trong khóa tu ngày Thứ Sáu 24.01.2020 - Chủ Nhật 26.01.2020 Chương trình đón giao thừa Xuân Canh Tý 2020, Lễ Phật đầu năm, Tụng Kinh Pháp Hoa, Văn nghệ mừng Xuân