Trở về thư viện ảnh

Hình ảnh tu tập trong khóa tu ngày Thứ Bảy 08.02.2020 & Chủ Nhật 09.02.2020 CHƯƠNG TRÌNH TỤNG KINH DƯỢC SƯ CÚNG RẰM THÁNG GIÊNG