-

 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Châu Âu

Chi Bộ Đức Quốc

 Chùa Bảo Đức  Sterkraderstraße 105,46117 Oberhausen.

 Tel:015217014164

 

   Thư mời tham dự

 Một ngày tu học thứ Năm 15.06.2017

  

  

 Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 Kính thưa Qúy  Đồng hương Phật tử,

 

 Vào ngày 15.06.2017 chùa Bảo Đức  tổ chức ngày tu học với

sự chứng minh hướng dẫn của Thầy Thích Pháp Hòa đến

từ Canada.  Trân trọng Kính mời Qúy Phật tử về chùa tham dự.

 Chương trình:

 10:00 -12:00:   Sinh hoạt Phật Pháp

 12:00                 : Dùng trưa 

 14:00- 16:00    :Sinh hoạt phật pháp,

 16:30-18:00: Trì Thần chú Đại Bi, Niệm Phật,

 Lạy sám hối

 Hoàn Mãn

 

 Rất mong được đón tiếp tất cả Qúy Phật tử

 Kính Thư

  

  

 TKN Thích Nữ Tuệ Đàm Châu.

 
 
 
Homepage Vorlagen  | Impressum  | Newsletter | © Chùa Bảo Đức - Version 17.2.0