-

05. – 07.05.2017 (Thứ sáu – Chủ nhật):

Lễ Phật Ðản tại Chùa Viên Giác, Hannover.

 

04. – 09.07.2017 (tối Thứ ba – sáng Chủ nhật):

Khóa Huân Tu Niệm Phật miên mật tại Chùa Viên Giác.

(Lưu ý: Chỉ nhận những vị ghi danh và tham dự toàn khóa,

tịnh khẩu và không được rời khỏi giới trường)

 

24.09. đến 1.10.2017 (Chủ nhật – Chủ Nhật):

Phật Thất huân tu Tịnh Độ tại Chùa Bảo Quang, Hamburg

(HT. Phương Trượng, ĐĐ. Hạnh Giới)

 

21. – 22.10.2017 (Thứ sáu – Chủ nhật):

Huân tu tại Chùa Bảo Đức, Oberhausen (ĐĐ. Hạnh Giới)

 

 

 
 
Homepage Vorlagen  | Impressum  | Newsletter | © Chùa Bảo Đức - Version 18.4.0