-

 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống nhất 

  Chi bộ Đức Quốc

               Chùa Bảo Đức,Sterkraderstrasse 105, 46117 Oberhausen.

      Tel. 015217014164

 Chương trìnhTu Tập Định kỳ năm Đinh Dậu 2017


  Tháng 01.2017

01.01 : Niệm Phật, Tụng kinh Vô lượng thọ 10:00-16:00

08.01 :Trì chú Đại Bi 10:00-16:00

 15.01 : Niệm Phật ,  Tụng kinh Địa Tạng Trọn bộ 09:00-16:00

 22.01 :Niệm Phật, Tụng, lễ lạy kinh Thủy Sám trọn bộ 10:00-16:00

 27.01 :Đón Giao thừa ( Có chương trình riêng)

 28-30 : Tụng kinh Pháp Hoa trọn bộ

 Tháng 02.2017

 05.02 :  Pháp hội  Dược sư. Sinh hoạt Phật Pháp 10:00-16:00

12.02 : Cúng rằm tháng Giêng; Thỉnh Đại hồng chung , 10:00-16:00

 18-19.02 : Thọ Bát Quan Trai . cung thỉnhThầy Hạnh Giới.  15:00

 26.02 : Niệm Phật, Lễ lạy kinh Pháp Hoa (1 chữ lạy ) .Sinh hoạt Phật Pháp 10:00-16:00

 Tháng 03.2017

 05.03: Niệm Phật, Lễ lạy kinh Pháp Hoa,Sinh hoạt Phật Pháp 10:00-16:00 .

12.03 : Nghỉ sinh hoạt .

19.03 : Lể viá Bồ Tát Quán Thế Âm , trì chú Thần Chú Đại Bi , 10:00-16:00

26.03 : Niệm Phật, Lễ lạy kinh Pháp Hoa, Sinh hoạt Phật Pháp 10:00-16:00

 Tháng 04.2017

 01-02.04Lễ lạy kinh Pháp Hoa, Sinh hoạt Phật Pháp 10:00-16:00

 08-09.04 Thọ Bát Quan Trai,cung thỉnhThượng Toạ Thích Tâm Huệ Thụy Điển

14-17 .4. : KGLGDPT Chùa Viên Giác

 29-30.4 : Hành hương xe Bus tham dự Khóa tu phóng sanh tại  chùa Bảo Quang

 Tháng 05.2017

 07.05 :Tụng,  Lễ lạy kinh Thủy Sám trọn bộ 10:00-16:00

 14.05 : Đại Lễ Phật Đản chùa Bảo Đức ;cung thỉnh Thượng tọaTâm Huệ, Chư Tôn Đức Tăng Chùa Viên Giác

 21.05 : Niệm phật,  Lễ lạy kinh Pháp Hoa, Sinh hoạt Phật Pháp 10:00-16:00

28.05 : Đại lễ Phật Đản Chùa Bảo Quang

 Tháng 06.2017

 04.06 : Niệm Phật, , Lễ lạy kinh Pháp Hoa, Sinh hoạt Phật Pháp 10:00-16:00

 11.06 :  Niệm Phật, , Lễ lạy kinh Pháp Hoa, Sinh hoạt Phật Pháp 10:00-16:00

 15.06 : cung thỉnh Thầy Pháp Hòa Canada (Có chương trình riêng)

 18.06 : Niệm Phật, Lễ lạy kinh Pháp Hoa, Sinh hoạt Phật Pháp 10:00-16:00

 25.06 : Niệm Phật, , Lễ lạy kinh Pháp Hoa Sinh hoạt Phật Pháp 10:00-16:00

 Tháng 07.2017

 02.07 : Niệm Phật, , Lễ lạy kinh Pháp Hoa, Sinh hoạt Phật Pháp 10:00-16:00

 09.07 : Vía Bồ Tát Quan Âm Huân tu Đại Bi, Sinh hoạt Phật Pháp

 15-16.07 : Khóa Phật pháp Thanh thiếu niên. Cung thỉnh Đại Đức Thích Hạnh Giới

23.07 : Niệm Phật, , Lễ lạy kinh Pháp Hoa 10:00-16:00

  25.07 -03.08 : Khoá Giáo Lý Âu Châu tại Pháp

 Tháng 08.2017

 06.08 : Vu Lan Chùa Bảo Quang

 13.08 : Vu Lan Chùa Bảo Đức,cung thỉnh Hoà Thượng Chùa Viên Giác

20.08 : Tụng kinh Địa Tạng trọn bộ 10:00-16:00

 27.08 : Niệm Phật, Lễ lạy kinh Pháp Hoa, Sinh hoạt Phật Pháp 10:00-16:00

  Tháng 09.2017

 02.09 :Hành hương xe Bus Lễ hội Quan Âm và Vu Lan chùa Viên Giác 

10.09 : Niệm Phật, Lễ lạy kinh Pháp Hoa, Sinh hoạt Phật Pháp 10:00-16:00

 17.09 : Niệm Phật , Lễ lạy kinh Pháp Hoa, Sinh hoạt Phật Pháp 10:00-16:00,

24.9 - 01.10 : Khoá tu Phật thất chùa BẢ​O QUANG

 Tháng 10.2017

 07.10 : Ngày gây quỹ tu sửa chùa Bảo Đức với sự chứng minh của Thượng Tọa

            Thích Tâm Huệ đến từ Thụy Điển , 10:00 - 18:30 .

 15.10 : Niệm Phật, , Lễ lạy kinh Pháp Hoa, Sinh hoạt Phật Pháp 10:00-16:00

21-22 : Tu Bát Quan Trai . cung thỉnh Đại Đức Thích Hạnh Giới

 29.10 : Niệm Phật, , Lễ lạy kinh Pháp Hoa, Sinh hoạt Phật Pháp 10:00-16:00

 Tháng 11.2017

 05.11 : Nghỉ

12.11 :  Nghỉ

 19.11 : Lễ Vía Bồ tát Quan Âm Huân tu Đại Bi, Sinh hoạt Phật Pháp,10:00-16:00

 26.11 : Niệm Phật, , Lễ lạy kinh Pháp Hoa, Sinh hoạt Phật Pháp 10:00-16:00

 Tháng 12.2017

 03.12 : Niệm Phật, Lễ lạy kinh Pháp Hoa, Sinh hoạt Phật Pháp 10:00-16:00

 09-10.12 : Tu Bát Quan Trai , cung thỉnh TT  Hoằng Khai , Hiệp Kỵ Chư Hương Linh

 17.12 : Niệm Phật, , Lễ lạy kinh Pháp Hoa, Sinh hoạt Phật Pháp 10:00-16:00

 24.12 : Niệm Phật, Lễ lạy kinh Pháp Hoa, Sinh hoạt Phật Pháp 10:00-16:00

 

 

 
 
Homepage Vorlagen  | Impressum  | Newsletter | © Chùa Bảo Đức - Version 17.2.0