-

THIỀN MÔN NHẬT TỤNG

 

Làm ơn Click vào ô trên.

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính gửi chư Tôn Đức Tăng Ni
Kính thưa Qúy Đạo Hữu và Phật Tử, 
Suốt trong nhiều năm tháng qua, Thầy trò chúng tôi thuộc chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc đã gom góp  tài liệu cùng với  những người Phật Tử Đức đã cố gắng hoàn thành bản điện tử Online về hai thời công phu bái sám như Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm, Di Đà, Hồng Danh, Mông Sơn Thí Thực và một số bài Kệ bằng những ngôn ngữ khác nhau  như sau:
1) Hán Việt(khuyết danh)
2) Việt ngữ(Cố HT Tiến Sĩ Thích Thiện Thanh)
3) Hán cổ(Pháp Sư Xingci)
4) Đức ngữ(Dr. Günzel)
5) Anh ngữ(Sư Cô Ani Jinpa Lhamo) 
6) Tiếng Sanscrit(phần Lăng Nghiêm, Đại Bi và Thập Chú)
 
Tiếng Ý cũng đã được Thầy Tairi dịch xong và tiếng Nga sắp sửa được dịch.
Xin dâng hết lên Tam Bảo chứng minh và xin Qúy Ngài cũng như Qúy Vị tùy nghi xử dụng in ấn tiếp tục hay trì tụng cũng như cho dịch ra những ngôn ngữ khác thì công đức không nhỏ. Xin Qúy Ngài và Qúy Vị có thể đọc phần Duyên Khởi trước, thì sẽ rõ ngọn ngành nhiều hơn.
 
Xin Qúy Thầy và Qúy Phật Tử có trang nhà thì xin Qúy Vị cho đăng tải để mọi người cùng xem và tra cứu được lợi lạc.
 
Kính nguyện Qúy Ngài và Qúy Vị  được vạn sự như ý.
 

Thích Như Điển

Phương Trượng chùa Viên Giác và Tu Viện Viên Đức, Đức Quốc
 

 

 
 
Homepage Vorlagen  | Impressum  | Newsletter | © Chùa Bảo Đức - Version 18.4.0