-

KHOÁ  TU  BÁT  QUAN  TRAI  GIỚI

ngày 08. và 09 4.2017

dưới sự chứng minh và hướng dẫn  cuả

THƯỢNG TOẠ  THÍCH TÂM HUỆ  ( THUỴ ĐIỂN )

và  SƯ CÔ TUỆ ĐÀM CHÂU

To use WS-Slideshow update your Flash Player Plugin, please. You have to install the version 10 or later.

 
 
Homepage Vorlagen  | Impressum  | Newsletter | © Chùa Bảo Đức - Version 18.4.0