-

ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU tại Chùa BẢO ĐỨC

ngày 12 & 13.8.2017

dưới sự chứng minh của

Hoà Thượng Phương Trượng , Quý Tăng và Quý Sư Cô 

Chùa VIÊN GIÁC và Chùa BẢO QUANG

To use WS-Slideshow update your Flash Player Plugin, please. You have to install the version 10 or later.

 
 
Homepage Vorlagen  | Impressum  | Newsletter | © Chùa Bảo Đức - Version 18.4.0