-

KHOÁ TU BÁT QUAN TRAI

Ngày 10. & 11. _12 _ 2016

do Thượng Toạ  THÍCH THIỆN NIỆM ( Pháp Quốc )

hướng dẫn.

To use WS-Slideshow update your Flash Player Plugin, please. You have to install the version 10 or later.

 
 
Homepage Vorlagen  | Impressum  | Newsletter | © Chùa Bảo Đức - Version 18.4.0