-

12 /  2018

Sư Cô  Tuệ Đàm Châu trụ trì Chùa Bảo Đức ,

tỉnh Oberhausen - Đức Quốc đã đến Quảng Trị VN 

thăm viếng và phát quà  cho những người nghèo lớn tuổi và các em thiếu nhi .

 
 
Homepage Vorlagen  | Impressum  | Newsletter | © Chùa Bảo Đức - Version 18.4.0