Cáo Bạch Tang Lễ Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Tâm Viện Chủ Chùa Bảo Quang, Hamburg

su ba dieu tam 11cao pho tang le su ba dieu tam-1


cao pho tang le su ba dieu tam-2cao bach_su ba dieu tam


CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

CỐ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ DIỆU TÂM

KHAI SƠN- VIỆN CHỦ CHÙA BẢO QUANG, ĐỨC QUỐC

Ngày 05/05 Tân Sửu (Thứ hai 14/06/2021)

- 10 giờ: Lễ trị quan nhập liệm

- 11giờ: Bạch Phật khai kinh

- 12 giờ: Lễ Thành phục, Thọ tang

- 15 giờ Tụng kinh Kim Cang

- 19 giờ: Tịnh độ Kinh Di Đà

Ngày 06/05 Tân Sửu (Thứ ba 15/06/2021)

- 05 giờ 30: Cúng trà

- 07 giờ: Tụng kinh Kim Cang

- 11 giờ: Cúng ngọ

- 11 giờ 30: Cung tiến Giác linh

- 14 giờ: Tụng kinh Di Giáo

- 19 giờ: Tịnh độ

Ngày 07/05 Tân Sửu (Thứ tư 16/06/2021)

- 06 giờ: Cúng trà

- 09 giờ: Tụng Kinh Kim Cang

- 10 giờ 30: Cúng ngọ

- 11 giờ: Lễ Sơ dạ

- 14 giờ: Cung thỉnh Giác linh yết Phật Tổ tại bổn tự

- 15 giờ 30 : Lễ Thí thực Cô hồn

- 17 giờ : Lễ phúng điếu của GHPGVNTN ÂU CHÂU

- 17 giờ 30 : Lễ phúng điếu của Môn phái Liễu Quán

- 19 giờ: Thắp nến tưởng niệm của Môn nhơn (có chương trình riêng)

Ngày 08/05 Tân Sửu (Thứ năm 17/06/2021)

- 7 giờ: Lễ Khiển điện

- 8 giờ: Lễ Truy niệm GHPGVNTN Châu Âu (có chương trình riêng)

- 10 giờ: Lễ Phất trần

- 10 giờ 30: Di quan

- 11 giờ: Thỉnh kim quan Trà tỳ

- 11 giờ 30: Thỉnh Giác linh an vị

- 12 giờ lễ Cúng dường Trai tăng

- Tạ Phật hoàn kinh

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ.