Video tu tập của Phật tử Chùa Bảo Đức

Video: Pháp Vu Lan Bồn - TT Thích Hạnh Tấn 13-09-2020 Ngày 13.09.2020

Tất cả video

Pháp Vu Lan Bồn - TT Thích Hạnh Tấn 13-09-2020

Vu Lan Báo Hiếu - TT Thích Đạo Không (30-08-2020)

Vu Lan Báo Hiếu - TT Thích Hạnh Tấn (23-08-2020)

Vô Thường phần 2 - HT Tâm Huệ (Ngày 16.08.2020)

Nguyễn Du Tụng Kinh Kim Cang Như Thế Nào - HT Phương Trượng (09-08-2020)

Tụng 5 Giới Phật Tử Tại Gia & Trì Tụng Chú Đại Bi - NS Tuệ Đàm Châu (02-08-2020)

Vô Thường phần 1 - HT Tâm Huệ (Ngày 26.07.2020)

Thực Hành Niệm Phật & Vấn Đáp Phật Pháp - TT Thích Hạnh Tấn (19.07.2020)

Kết Duyên Với Tam Bảo - ĐĐ Thích Hạnh Giới (12.07.2020)

Tu Tâm Đại Thừa - ĐĐ Thích Hạnh Giới (21.06.2020)

Thực Hành Quy Y Tam Bảo - TT Thích Hạnh Tấn (14.06.2020)

Tụng Chú Đai Bi & Lục Tự Quan Âm - NS Tuệ Đàm Châu & SC Tuệ Đàm Nghiêm (24-05-2020)

Pháp Tu Tập Sám Hối - TT Thích Hạnh Tấn (17-05-2020)

Thuyết Pháp & Vấn Đáp Phật Pháp - ĐĐ Thích Hạnh Giới (03-05-2020)

Thuyết Pháp & Vấn Đáp Phật Pháp - TT Thích Hạnh Tấn (26-04-2020)

Khóa Tu Bát Quan Trai Đầu Năm 2020 - Hòa Thượng Thượng Tâm Hạ Huệ (Thụy Điển) hướng dẫn.

Một thoáng hương xuân...

Mừng Xuân Canh Tý 2020

Ni Sư và Phật Tử chuẩn bị cho Tết Canh Tý 2020

Bếp lửa hồng đêm giao thừa 2020

Ni Sư và Phật tử gói bánh tét đón Tết

Khóa Tu Bát Quan Trai & Lễ Hiệp Kỵ Chư Hương Linh Tháng 12/2019 (Thượng Tọa Thích Hoằng Khai hướng dẫn)

Ngày Tu Tập An Lạc

Khóa Tu Bát Quan Trai Tháng 11/2019 (Thượng Tọa Thích Hạnh Tấn hướng dẫn)

Khóa Tu Bát Quan Trai Tháng 10/2019 (Hòa Thượng Phương Trượng Chùa Viên Giác hướng dẫn)

Các em Thanh Thiếu học Pháp với Thầy Hạnh Định

Huân Tu Quan Âm Tam Bộ Nhất Bái

Bài Giảng của Hòa Thượng Thượng Nguyên Hạ Siêu (Trụ Trì Chùa Phật Đà, San Diego, Mỹ Quốc)

Ngày Tu An Lạc (Hòa Thượng Thượng Nguyên Hạ Siêu hướng dẫn)

Ni Sư và Phật Tử chuẩn bị cho Ngày Tết Trung Thu 2019

Quý Phụ Huynh và Phật Tử chuẩn bị cho chương trình Văn nghệ Tết Trung Thu 2019

Tết Trung Thu 2019

Đại Lễ Vu Lan 2019

Ni Sư và Đại chúng chuẩn bị cho Đại Lễ Vu Lan 2019

Ni Sư Trụ Trì kết hoa cúng dường Chư Phật nhân dịp Đại Lễ Vu Lan 2019

Tiết Mục Múa Cô Ba Sài Gòn do các bé Phật tử nhí Chùa Bảo Đức - Đêm Văn Nghệ Khóa Tu Mùa Hè Lần Thứ 3

Khóa Tu Phật Pháp Mùa Hè Thanh Thiếu Nhi Lần Thứ 3 tại Chùa Bảo Đức

Sinh Hoạt Ngoài Trời cho Thanh Thiếu Nhi Chùa Bảo Đức - Khóa Tu Phật Pháp Mùa Hè Lần Thứ 3

Ni Sư Trụ Trì hướng dẫn các em Thanh Thiếu thỉnh chuông mõ và tụng chú Đại Bi

Đại Lễ Phật Đản 2019 (cung thỉnh Hòa Thượng Thượng Tánh Hạ Thiệt & Thượng Tọa Thích Thiện Niệm)

Lễ Phóng Sanh tại dòng sông gần Chùa (cung thỉnh Hòa Thượng Thượng Tánh Hạ Thiệt & Thượng Tọa Thích Thiện Niệm)

Hành Hương Phóng Sanh Tại Chùa Bảo Quang Hamburg & Lễ An Vị Tôn Tượng Địa Tạng tại Nghĩa Trang Öjendorf

Khóa Tu Bát Quan Trai Tháng 4/2019 (Thượng Tọa Thích Hoằng Khai hướng dẫn)

Khóa Tu Bát Quan Trai Tháng 2/2019 (Đại Đức Thích Hạnh Giới hướng dẫn)

Màn Múa Lân đón giao thừa năm Kỷ Hợi 2019 do nhóm Thanh Thiếu Niên Chùa Bảo Đức

Lễ Phật Đầu Năm 2019

Các bé Phật tử nhí Chùa Bảo Đức niệm Hồng Danh Đức Phật A Di Đà

Khóa Tu Bát Quan Trai Tháng 11/2018 (Thượng Tọa Thích Thiện Niệm hướng dẫn)

Đêm Văn Nghệ Gây Quỹ Chùa Bảo Đức