Trở về thư viện ảnh

Hình ảnh tu tập trong khóa tu ngày Thứ Bảy 08.12.2018 & Chủ Nhật 09.12.2018 Thọ Bát Quan Trai & Hiệp Kỵ Chư Hương Linh (Thượng Tọa Thích Hoằng Khai)