Trở về thư viện ảnh

Hình ảnh tu tập trong khóa tu ngày Chủ Nhật 03.11.2019 Huân Tu, Kỷ Niệm Lễ Vía Đức Phật Dược Sư, Cầu Nguyện cho 39 nạn nhân Việt Nam tử nạn tại Anh Quốc