Trở về thư viện ảnh

Hình ảnh tu tập trong khóa tu ngày Thứ Ba 21.01.2020 Phật tử phát tâm công quả chuẩn bị cho ngày TẾt Nguyên Đán năm Canh Tý 2020