Trở về thư viện ảnh

Hình ảnh tu tập trong khóa tu ngày ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU Ni Sư và Quý Phật tử đón lễ Vu Lan Phật Lịch 2564, dương lịch 2020