Trở về thư viện ảnh

Hình ảnh tu tập trong khóa tu ngày Chủ Nhật 23.06.2024 Lễ Ra Mắt GĐPT Pháp Bảo tại Chùa Bảo Đức Oberhausen