Chương Trình Sắp Tới

  • Chủ Nhật 27.09.2020 - TU HỌC ONLINE DO HOÀ THƯỢNG THƯỢNG TÂM HẠ HUỆ TRỤ TRÌ CHÙA TRÚC LÂM THỤY ĐIỂN HƯỚNG DẪN .

Lịch Sinh Hoạt Hàng Năm

Lịch Sinh Hoạt Năm 2019