Chương Trình Sắp Tới

Lịch Sinh Hoạt Hàng Năm

Lịch Sinh Hoạt Năm 2024

Thông báo: Quý Phật tử vui lòng đăng ký cho Khoá Tu Mùa Hè - Trại Hè Thanh Thiếu Niên ngày 22-23.06.2024 tại Chùa Bảo Đức tại đây.