Phương danh Qúy ân nhân ủng hộ cứu trợ Bão lũ Miền Trung Việt Nam

"Thương Về Miền Trung"

Cập nhật Phương danh Qúy ân nhân ủng hộ cứu trợ Bão lũ Miền Trung Việt Nam.

Xin Qúy phật tử kiểm tra giúp nếu thấy thiếu tên thì báo cho Chùa biết để kịp thời chỉnh sửa lại.

Thay mặt cho người dân vùng Lũ chân thành tri ân những tấm lòng vàng, hồi hướng công đức Mười Phuơng Chu Phật gia hộ tất cả chúng sanh đều sống trong an lành.


Cập nhật ngày 06.12.2020

Pt Lâm Thạch pd: Nhuận Pháp 100€


Cập nhật ngày 19.11.2020

Thi Hoài Phương Lê 20€

Luong Phạm Thi Hong & Đong Nhan 40 €

Nhóm Can Khôn Thập Linh tại Koeln 1550€

_____________________


Cập nhật ngày 12.11.2020

Lê Thị Đèo 50€

Thị Kim Lan Nguyễn 60€

Thi Kim.Thuy Phan 200€

_____________________

Cập nhật ngày 10.11.2020

Lê Thị Đèo 50€

Thị Kim Lan Nguyễn 60€

Thi Kim.Thuy Phan 200€

Thị Kim Nga Phạm 100€

Ba Ly Huynh 100€

_______________________

Cập nhật ngày 04.11.2020

PT Kim Huê Trương 50€

Thị An Nguyen 50€

Kwai Chung Wong und Frau Mandy 50€

Nguyễn Mạnh Hùng 50€

Vu, Cong Dinh 150€

Thi Hoa Ho 50€

Hai Yen Trinh 10€

Van Phuoc Nguyen 50€

Nguyễn Văn Một 50€

Thi Sang Allebrodt 50€

_______________________

Cập nhật ngày 02.11.2020

Kim sơn+Thien Ha 50€

Viet Duc Tran 500€

Dien Thi Bich Nhung 150€

Dung Tien Pham 100€

Huynh Thanh Giang 50€

Thy Minh Lien Le+Hoang Tung 500€

Thi Ut Thuong Vu 100€

Tuyet Mai Tu 50€

Hieu 50€

Dinh Thi Hanh 100€

Nguyên Thi Minh Nga Tue Ngoc 100€

Nguyen Thi Hoa Dieu Hiep 100€

Tran Thanh Tuan 100€

Ho Thi Hao Dieu Thao 50€

Hà Thị Loan Đồng Phụng 35€

Bích Thủy 100€

Pt Ẩn danh (Oberhausen) 200€

Trương Thị Kim Nhật Minh 35€

________________________


Cập nhật ngày 25.10.2020

Vo Kim Thu 200€

Ngo, Thi Thương 100€

Nguyen My Linh 50€

Huynh Ngoc Phương 100€

Nguyen thi Nga 150€

Nguyen Thi Hoa 50€

Trang Danh 50€

Hue Kim 50€

Kim Thuy 50€

Ngo, Thi Cam Hang 50€

Hoa pham 100€

Tran Ngoc 80€

Nguyen Ngoc 50€

Nguyen My Ngoc 20€

Vinh hieu 50€

Bich Lien 50€

Ngo Mai 50€

Lisa 25€

Nguyễn Văn Duy 50€

Ly Kim Phuong Thien Hieu 100€

Khen Münster 100€

Hằng Münster 100€

Thao Cao 100€

Ly Diep Co 200€

Thanh Cao 20€

Cao Huu Duc 50€

GD Chau Loc 80€

Phạm Thi Vinh 100€

Chị Ngọc(Bạn chị Vinh) 20€

Beauty Life 550€

Nguyễn Thị Ngọc Vân 30€

Trang 50€

Mãi 50€

Chi 50€

Huyền 30€

Thành Long 20€

___________________

Cập nhật ngày 23.10.2020

Ô Thị Hai Ngọc Bình 50€

Ô Thị Tốt Diệu Thọ50€

GD Xuân Diệu Qúy 50€

Tuấn Đạt 50€

Trần Tuấn Khai 50€

Anh Quan Bui 30€

Thuy Thuy Tra.ng Tang 20€

Thi Minh Châu Le 200€

Diệp Thuy Thi Nguyen 30€

Hữu Tài Nguyễn 30€

Thị Ngọc Dep Nguyễn 50€

Thế Hiển Bùi 200€

Thị Cẩm Vân Lê 200€

Hữu Thắng+Hồng Khánh Trần 100€

Thị Thảo Huỳnh Quảng Tín 30€

____________________

Cập nhật ngày 22.10.2020

Le Van Ngoc 100€

Thi Bao Châu Nguyen 50€

Thị Nguyen 100€

Anh Tuấn Phạm 200€

Thị Thanh Tâm Phạm 10€

Nguyen Van Chien 30€

Nguyen Song Hoai Chau 200€

Vo Vandy 50€

Lê Anh Khoi Nguyen 50€

Thị Minh Huyen Ngo 50€

Ngoc Anh Nguyen 50€

Thanh Kiem Lam 200€

Nguyên Huynh Thach Thao+Thanh Giang 100€

Huynh Thanh Trung 20€

Huỳnh Thanh Sơn 50€

Thị Thu Trang Do 50€

Dien Kim Dinh 50€

Dien Van An+Hoang Thi Nga 100€

GD Nhan Tien 100€

Nguyen Le+Nguyet Thanh 30€

Ngoc Hoa Ha 100€

Thi Kim Anh Phan Nguyen 200€

Thi Duyen Bui 50€

GD Huu Thang +Hong 120€

Thi Anh Nguyen 10€

Phúc Hai Yen Nguyen 100€

GD Van Bien Phan 20€

Van Kieu Do 100€

Le Thi Hien, Van luu Zelinski, Chinh 200€

Than Thuy Le 400€

Thien Hao 30€

Tri Hanh 10€

Thien Tu 20€

Trí Nhan 20€

GD Loan Ludwigs 50€

_______________________

Cập nhật ngày 20.10.2020

Thái Bích Thủy( Mỹ) 50€

Thiện Quang 100€

Nguyệt Chảnh Phương 10€

GD Anh chi Thùy Dương 200

GD chị Chi 100

Khổng thị Thúy Mai 30€

Nguyễn Thị Lành 30€

Nguyễn Đinh Quốc Giao 35€

Nguyễn Thị Minh Diệu Thanh 100€

Thị Bảo Trân Do 100€

Thị Hoa Ho 50€

Từ Năng+Diệu Pháp 100€

Hoàng Anh Lê+ Lan Anh Lê 200€

Mỹ Xuân 300€

Susanne Weis-Schumann 50€

Van Anh Sofie Hoang 50€

Nguyễn Minh Ngoc 40€

Thị Phuc Hoang 50€

Tăng lý Hoa Diệu Liên 50€

Tăng Bích Thường 20€

Bích Thanh Dao 10€

Nguiyễn Văn Lập 30€

Phan Thị Minh Thuương 50€

Song Nhi 50€

Nhung Wuberta 20€

Nguyễn Thị Thu Hường 50€

Nguyễn Ngọc Qúy 20€

GD Anh Loan Nghĩa 50€

Tăng Bích Phân Thiện Lý 50€

________________________

Cập nhật ngày 17.10.2020

Bác Phúc 50€

Pt Yến Nhi 30€

GD Chú Lực Cô Trang 100€

Hong Kim Soung 200€

Hong Kim Van 100€

Nguyễn Thị Ngọc Thúy 50€

Pt Bảo Châu 20€

Chị Thỏa 30€

Tong Son Huynh 100€

Tuyền Phạm 100€

Nguyễn Văn Một 50€

Nguyễn Quốc Việt 100€

Phi Hùng Huỳnh 50€

Thị Viên Phương 70€

Thị Yến Thu Nguyễn 30€

Phương Nguyễn 50€

Tâm Vân Ti na 50€

Thủy Lê 50€

Diệu Hoa 50€

Huệ Nọc 50€

Diệu Niệm 30€

Thiện Nữ 20€

Hồng Ken 20€

Diệu Giác 30€

Trí Hương 40€

Kim Anh Diệu Quang 50€

Tâm Anh Nga Võ 200€

Bảo Ngọc Quảng Châu 50€

Đồng Tâm Lê Thị Ngọc Anh 200€

GD anh Hân Hồng Phước 500€

GD Lý Ngươn Bá 200€

Chị Năm của Anh Hân 200€

GD Nguyễn Hùng Cường 100€

Tuyết Lan 50€

GD phú Mỹ 100€

Nhan Ha Thi 100€

Như Minh+Minh Hải 110€

GD Trần 200€

Thúy Trần 50€

Thanh Mai Kuper 60€

Phát Xieu Quan 50€

Thị Hoàng Lan Dam 50€

Chi Thanh 100€

Trần Thị Thu 50€

Đồng xả 50€

Nhuận Tín 100€

Trần Siêu Yến 200€

Thái Kin Huê 20€

Trần Xiêu Anh 20€

Trần Thu Hương 20€

Nguyễn Thị Trang 20€

Justin Lâm 10€

Thái Bích Thủy 50€

Lâm Thành Kiểm 200€

Ấn Hữu 50€

Nhuận Như Ý 10€

GD Thuy Phuong Quang Thao 100€

Phú Mỹ 100€

Thị Hải Lương 100€

Văn Long Dương 150€

Nguyễn Quyên Quyên 35€

Thị Đậu Nguyễn 200€

Thị Trang Lê-Georgias 50€