Cập nhật cứu trợ lũ lụt miền Trung ngày 04.11.2020 tại Trà liên tây, Quảng Trị

Quán Âm có nghĩa là quán sát, soi xét, lắng nghe, và hiện diện ngay lập tức nơi nào có buồn đau, có khổ nạn.

Thực tập theo hạnh nguyện Bồ tát Quán Thế Âm, Ngày 04.11.2020 (Ngày Vía Bồ Tát Quan Âm 19 tháng 9 năm Canh Tý) Chúng con Ni chúng tại Chùa Bảo Đức cùng Quý phật tử đã gửi đến bà con tại Xóm Trung Cư Làng Trà liên tây 140 hộ gia đình, mỗi gia đình một món quà nhỏ 200.000 đồng nhưng trong đó chứa đựng cả triệu yêu thương!

Chúng con kính tri ân Thầy trụ trì chùa Trung Cư Làng Trà liên tây, và Quý phật tử đã giúp tổ chức chu đáo buổi trao tặng quà thành tựu viên mãn.