Cập nhật cứu trợ lũ lụt miền Trung ngày 13.11.2020 tại Quảng Trị

"Hạnh phúc chính là chia sẻ khó khăn, mang lại niềm vui cho mọi người "

Kính thưa Đại chúng, tối hôm qua 13.11.2020 nghe tin cơn Bão 13 sắp đổ bộ vào Miền trung Việt nam, Chúng tôi liên lạc với nhỏm Thiện nguyện viên để hoãn lại chuyển đi cứu trợ , nhưng mọi người không đồng ý. Họ bảo rằng mình đã thông báo rồi, Bà con trên đó đợi chờ tội.

Vậy là mặc cho đường sá xa xôi, vất vả hiểm nguy nhóm Thiện nguyện viên đã trao món quà của Chùa Bảo Đức và Quý phật Đức Quốc đến với bà con dân tộc thiểu số Bản Húc thuộc huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), gồm 200 phần quà mỗi phần 300.000đồng (200.000 hiện kim và 100.000 thực phẩm).

Bà con tại Bản Húc gửi lời tri ân đến Quý ân nhân Phật tử tại Đức Quốc và tri ân nhóm Thiện nguyện đã hết lòng tổ chức buổi trao tặng quà thành tựu viên mãn.

Hồi hướng công đức lên mười phương chư phật chứng minh gia hộ cho chúng sanh đêu được sống an bình.